A Tradex stelt een netwerk van tolken tot uw beschikking in alle Europese talen om u bij te staan wanneer u zich het niet kunt permitteren dat de communicatie met uw gesprekspartner in een vreemde taal slechts "bij benadering" geschiedt.

En wat betreft de telefoongesprekken met uw partners in het buitenland, verzorgt Tradex voor u een betrouwbare en uitstekende dienstverlening. Onze tolken helpen u tijdens uw telefoongesprekken, u hoeft alleen maar Tradex te bellen die vervolgens het gesprek tot stand zal brengen met uw gesprekspartner (of partners dankzij de teleconferentie) en zorgt voor een simultane vertaling van de wederzijdse vragen, antwoorden en inlichtingen.

En aangezien wij ons opstellen als ware partners van onze klanten, zijn onze tolken uitstekend op de hoogte van de verschillende bedrijfssectors, van het profiel van de betreffende maatschappijen, hun functie beperkt zich niet tot het simpel mondeling vertalen van het gesprek, zij maken als het ware deel uit van uw onderneming of maatschappij.