Tradex verzorgt de vertaling en de lay-out van uw documenten in de door u gewenste talen. Wij stellen een internationaal team van vertalers, redacteurs en screeners tot uw beschikking, al deze mensen werken uitsluitend in hun moedertaal en hun eigen specifieke vakgebied. U hebt zodoende de garantie van een uiteindelijk resultaat van topkwaliteit, dat wil zeggen een document dat heel nauwkeurig de door u gewenste boodschap overbrengt in alle landen ongeacht de situatie.

Onze teams zijn samengesteld uit professionele vertalers en project managers, zij beheersen op perfecte wijze de terminologie, de filosofie, de technologie en de merken van al onze klanten.
Onze klanten kunnen dientengevolge rekenen op betrouwbare broninformatie die volledig is gericht op hun projecten.

De aanwezige project managers hebben tot taak de aan hun specifieke taal verbonden productie schema's op te zetten en de bestanden te beheren, de documenten te analyseren, de glossaria te coordineren, de kwaliteiten van de documenten te controleren en in het algemeen de problemen die zich kunnen voordoen op te lossen.

Met de wetenschap dat wij te allen tijde kunnen steunen op hun multidisciplinaire vakkundigheid, hebben wij besloten ons scala aan dienstverleningen te completeren door u de mogelijkheid te bieden uw informatie te verspreiden middels alle mogelijke media en in alle talen. Bovendien verzorgen wij eveneens het elektronisch archiveren van uw documenten op onze servers waarbij u ze on line kunt raadplegen via een beveiligde toegangscode.


Voor u is Tradex is meer dan een "simpele" dienstverlener, Tradex is een ware partner !